About Polinfo.com

Connecting Consumer with Businesses Serving Polish Communities World Wide.

Laczenie kustomerow z firmami obslugujacymi polskie spolecznosci na calym swiecie.
Dziekujemy za odwiedzenie strony Polinfo.com. Nasz katalog zostal stworzony z mysla o unikalnych potrzebach ponad 90 milionów Polaków mieszkajacych w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Niemczech, Argentynie, Brazylii, Danii i na calym swiecie. Dynamiczny rozwój Internetu i rosnace zainteresowanie uslugami w polskich firmach obslugujacych Polonie zachecaly nas do opracowania nowoczesnej, rzetelnej i kompleksowej platformy informacyjnej w jezyku polskim i angielskim. Jestesmy ogólnoswiatowym katalogiem skupiajacym sie glównie na konsumentach poszukujacych biznesu obslugujacych polskie spolecznosci na calym swiecie.

Nasz katalog stale roznie z kazdym kolejnym dniem, poniewaz coraz wiecej firm jest sprawdzanych i profilowanych przez naszych pracowników Polinfo.com. Brak tutaj masowych aukcji! Link do nas tutaj.

Tworzymy mozliwosci B2B i B2C dla firm obslugujacych Polskie Spolecznosci, aby dostac do wiekszej liczby klientów.
Podzialy kompetencji obejmuja polski biznes (zarówno komercyjny, jak i mieszkaniowy), budownictwo, finanse, producenci, nieruchomosci, detalisci, dystrybutorzy, restauracje, transport, media, rzad, edukacja, a takze wszelkie firmy obslugujace Polonie na calym swiecie.
Polinfo.com rewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie docieraja do firm i organizacji obslugujacych Polskie Spolecznosci na calym swiecie. Jeszcze nigdy tak wiele informacji o firmach i ich powiazaniach nie bylo dostepnych online dla polskiej spolecznosci. Wspólpracujac z najbardziej autorytatywnymi i zaufanymi zródlami, dajemy uzytkownikom narzedzia, których potrzebuja, aby znalesc firme obslugujaca Polskie Spolecznosci. Co najwazniejsze, Polinfo.com jest calkowicie darmowy dla wszystkich.

Konsumenci korzystaja z serwisu Polinfo.com w celu znalezienia lokalnego handlu obslugujacego polska spolecznosc przed zakupem. Przegladaja oferty produktów i uslug, czytaja recenzje uzytkowników i znajduja lokalizacje, kupony, wydarzenia, oferty i wiele wiecej ...
Wlasciciele firm korzystaja z serwisu Polinfo.com, aby promowac swoje produkty i uslugi, badaja konkurencje, byc na biezaco ze swoja branza i zwiekszajac swoja obecnosc w Internecie. Wlasciciele firm moga edytowac swoje wlasne profile, odpowiadac na opinie klientów i mierzyc, w jaki sposób zestawiaja sie ze swoimi konkurentami.
 

Glówne zalety promotora:

Zostajac promotorem Polinfo.com, stajesz sie czsccia globalnej sieci z silna lokalna obecnoscia na kluczowych polskich rynkach. Zaangazowanie Twojej firmy w branzy bedzie promowane we wszystkich aspektach polskiego sektora, w tym w kluczowych partnerach biznesowych, decydentach oraz obecnych i potencjalnych klientach.

Nasze haslo od poczatku brzmi "Obsluga polskiej spolecznosci na calym swiecie".
Dbamy o Twój sukces biznesowy. Pomysl o nas jako o oddanych partnerach marketingowych, aby pomóc Twojej firmie polonijnej w rozwoju biznesu. Dlatego zapewniamy skuteczne rozwiazania marketingowe i bezplatne konsultacje marketingowe - wszystkie zaprojektowane, aby pomóc polskim firmom takim jak Ty zostac znalezionym i wybranym przez nowych klientów. Dlatego zyjemy zgodnie z prostym stwierdzeniem: "pomagamy polskim firmom i kustomerow nawiazywac kontakty".

Polinfo.com
8275 S Eastern Ave Las Vegas, NV 89123 US
Telefon: 855-476-5752 Strona internetowa: 
http://www.polinfo.com

Thank you for visiting Polinfo.com. Our directory was created to meet the unique needs of over 90 million Poles living in the U.S., Canada, Australia, Great Britain, Ireland, Sweden, Germany, Argentine, Brazil, Denmark and all over the world. The dynamic development of the Internet and the growing interest in services in Polish businesses serving Polish Communities encouraged us to develop a modern,reliable comprehensive information platform service in Polish and English. We are world wide directory with a primary focus on Consumer looking for Business serving Polish Communities Around the World.

Our directory continues to grow each and every day as more and more companies are reviewed and profiled by our Polinfo.com staff. No mass uploads listings here! Link to us here.

We create B2B and B2C opportunities for businesses serving Polish Communities to reach more customers.
Divisions of expertise include Polish Business (both commercial and residential trade),  construction, financial,  manufacturers, real estate, retailers, distributors, restaurants, transportation, utilities, government, education as well as any business serving Polish Community World Wide.                                                                                 
Polinfo.com is revolutionizing how people reach businesses and organizations serving Polish Communities Around the World. Never before has so much information about companies and their connections been available online to Polish Communities. By partnering with the most authoritative and trusted sources, we're giving users the tools they need to find business serving Polish Communities. Best of all, Polinfo.com is completely free to use to all.

  • Consumers use Polinfo.com to find local trade serving Polish Community before they buy. They review product & services offerings, read user reviews, and find location, coupons, events, deals,and more...
  • Business owners use Polinfo.com to promote their products & services, research their competition, stay up- to-date on their industry, and enhance their online presence. Business owners can edit their own profiles, respond to customer reviews, and measure how they stack up to their competitors.

 

Promoter Key Benefits: 

Becoming a Polinfo.com promoter means that you become part of global network with a strong local presence in key Polish markets. Your company's dedication to the industry will be promoted to all facets of Polish sector including key business partners, policy-makers as well as existing and potential customers. 

Our slogan since the beginning is  "Serving Polish Communities Around the World".
We care about your business success. Think of us as dedicated marketing partners, here to help your Polish Community Business business grow. It's why we provide effective marketing solutions and free marketing consultations - all designed to help Polish Businesses like you get found and chosen by new customers. It's why we live by the simple mission statement, "we help Polish Businesses and consumers connect." 

Polinfo.com
8275 S Eastern Ave Las Vegas, NV 89123 US
Phone: 855-476-5752 Website: http://www.polinfo.com
 

List Your Company Free »